Informasjon om Sesongbooking 2022/2023 for Ørland Sparebank Arena, Bjugnhallen, Fosenhallen og Ørlandshallen basishall

Søknadsfrist 8.juni 2022.

Informasjonsmøte på Teams torsdag 19.mai kl 19.30.

Invitasjon er sendt ut til klubber og idrettslag, og Ørland idrettsråd.

Har du/dere ikke mottatt invitasjon?

Ta kontakt med

mabel.slotteroy@orland.kommune.no eller 920 87164

Søknad sesongbooking halltid skal fylles ut her: 

Søknadsskjema – Gibbs.no     

Søknadsfristen er nå gått ut og søknader om hallfordeling blir behandlet i Hall – og banefordelingskomite 14.6.2022.

Medlemmer av komite består av:

2 medlemmer fra Ørland Idrettsråd.

2 medlemmer fra Roret KF.

1 medlem fra Ørland kommune, enhet næring, arbeid og kultur.

Fordeling av halltid sendes ut til søkere så snart det lar seg gjøre etter behandling.