Bestill badebursdag

Badebursdag priser:

Leie av bursdagslokale i svømmehall i åpningstiden: kr. 250.-
Leie av svømmehallen etter vanlig åpningstid: Pr. time med badevakt: kr. 1082.-
Pr. time uten badevakt, forutsetter egen avtale: kr. 540.-
Pr. dag uten badevakt, forutsetter egen avtale: kr. 4865.-

Antall foresatte som kreves i forbindelse med bursdager
Sikkerhetsreglene gjør at det opp til og med 10 år må det være minst en badende foresatt pr. 5 barn. Fra 11 år må det være en badende foresatt pr 10 barn, forutsatt at barna er svømmedyktige.

Betingelser og praktisk informasjon

  • Bestilling senest 5 dager før bursdagen.
  • Barn og voksne på badebursdag må følge Ørland svæmmehaller sine bade- og sikkerhetsregler.
  • Årskort og klippekort kan ikke benyttes ved bursdager.
  • Be alle bursdagsbarna ta med badetøy og håndkle. Husk at all bading skjer på eget ansvar, og at det er de voksne som har hovedansvaret for alle barna i selskapet. Følg reglene våre om antall voksne pr barn.