Halleie

Søknad om treningstid og idrettsarrangement

Roret KF og Idrettsrådet har utarbeidet nye felles retningslinjer som gjelder for tildeling av halltid og aktivitet i Ørland Sparebank Arena, Fosenhallen, Ørlandshallen – Basishall, Bjugnhallen.

For håndball: ØBK har Ørland Sparebank Arena som sin hjemmebane, BHK har Bjugnhallen som hjemmebane, ordinær kampaktivitet skal ikke føres inn her, det fremkommer i egen terminliste.

Søknadsskjema