Om oss

Roret Ørland kulturforetak KF skal være en synlig og betydelig utviklingsaktør innenfor sitt tjenesteområde, og en positiv drivkraft for folkehelse, samfunns- og næringsutvikling.

Ørland kommune ønsker befolkningsvekst og næringsvekst, og Roret KF har her en viktig rolle, både når det gjelder stedlig tilknytning og identitetsbygging, og for innbyggernes og besøkendes opplevelser og trivsel.

I tillegg til disse viktige lokale og regionale oppgavene, skal Roret KF ha uttrykte ambisjoner både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Enheten idrett består av Ørland Sparebank Arena, Ørlandshallen, Svømmehaller, Bjugnhallen og skøytehallen Fosenhallen.

Felles for idrett – er et samarbeid med Roret KF og Ørland idrettsråd / leder Hilde Kristin Sandvik mob. 473 84 568