Om oss

Roret Ørland kulturforetak KF skal være en synlig og betydelig utviklingsaktør innenfor sitt tjenesteområde, og en positiv drivkraft for folkehelse, samfunns- og næringsutvikling.

Ørland kommune ønsker befolkningsvekst og næringsvekst, og Roret KF har her en viktig rolle, både når det gjelder stedlig tilknytning og identitetsbygging, og for innbyggernes og besøkendes opplevelser og trivsel.

I tillegg til disse viktige lokale og regionale oppgavene, skal Roret KF ha uttrykte ambisjoner både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Enhet idrett består av Ørland Sparebank Arena, Ørlandshallen, Svømmehaller, Bjugnhallen og ishallen Fosenhallen.