Aktiviteter

For leie av hall og utstyr, ta kontakt på mail:
nils.haland@orland.kommune.no

For all utleie i hallen må det være godkjent kvalifisert instruktør for bruk av apparater.
Ørland turnforening er hovedleietaker av Basishall og har faste treninger i hallen. De leier også ut instruktør ved behov.
Bursdager kan leies gjennom Ørland Turnforening