Om oss

Vår basishall ble utbygd i 2018 og er av høy nasjonal standard og populær blant lag og organisasjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Ørlandshallen Basishall er en ombygd idrettshall med hallflate på 20×40 m. En Basishall er en spesialhall primært tilrettelagt for turn hvor hall med planløsning, utforming og materialvalg er valgt for å tilfredsstille turn som idrett. Basishallen har permanent oppmontert utstyr og et stort utvalg av matter og skumapparater, noen med nedfelt trampoline og grop fylt med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at basishallen blir et meget bra treningssted for turn, men samtidig gir det fine forhold for basistrening for mange idretter.

Vi har tilhørende tribune med fastmonterte benker og garderobeanlegg.
Link veileder Basishall: Idrettens Basishall – Planlegging, bygging og drift (regjeringen.no)

Brekstad svømmehall er lokalisert i samme bygget.