Priser

Billetter selges kun på nett og kjøpes her; https://orlandkultursenter.no/svomming/

Enkeltbillett:
Voksen: kr. 70.

Barn og ungdom opp til 15 år: kr. 40.-
Barn under 4 år: Gratis
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 40.-
Honnør og studenter: kr. 40.-
Dusj og badstue: kr. 35.-

KLIPPEKORT KJØPES I SVØMMEHALLEN, BETALING MED VIPPS 713978

Klippekort – 10 klipp:
Voksen: kr. 480.-
Barn/ungdom/student: kr. 320.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 320.-
Honnør: kr. 320.-

Klippekort – 20 klipp:
Voksen: kr. 960.-
Barn/ungdom/student: kr. 640.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 640.-
Honnør: kr. 640.-

KLIPPEKORT KJØPES I SVØMMEHALLEN, BETALING MED VIPPS 713978

Årskort:
Voksen: kr. 2665.-
Barn/ungdom/student: kr. 1335.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 1335.-
Honnør: kr. 1335.-

(gjelder ett år frem i tid fra kjøpsdato).

KLIPPEKORT KJØPES I SVØMMEHALLEN, BETALING MED VIPPS 713978

Årskort:
Voksen: kr. 2665.-
Barn/ungdom/student: kr. 1335.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 1335.-
Honnør: kr. 1335.-

(gjelder ett år frem i tid fra kjøpsdato).

Utleiepriser til lag og foreninger:
Pr. time med badevakt: kr. 1080.-
Pr. time uten badevakt (forutsetter egen avtale): kr. 540.-
Pr. dag uten badevakt (forutsetter egen avtale): kr. 4865.-