Priser

Billetter kjøpes på nett, i skranke til kultursenter eller i Brekstad svømmehall:
https://orlandkultursenter.no/svomming/

Enkeltbillett:
Voksen: kr. 85.-

Barn og ungdom opp til 15 år: kr. 55.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 50.-
Dusj og badstue: kr. 55.-

KLIPPEKORT SELGES I SKRANKE TIL KULTURSENTERET

Klippekort – 10 klipp:
Voksen: kr. 700.-
Barn/ungdom/student: kr. 380.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 380.-

Klippekort – 20 klipp:
Voksen: kr. 1250.-
Barn/ungdom/student: kr. 740.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 740.-

ÅRSKORT SELGES I SKRANKE TIL KULTURSENTERET

Årskort:
Voksen: kr. 2800.-
Barn/ungdom opp til 15 år: kr. 1450.-

Utleie:

Utleie av svømmehall til lag og foreninger:

Pr. time kr. 1150.-

tillegg p.r time for badevakt kr. 580.-

Livredningsprøve pr. time kr. 550.-

Arrangement pr. time kr. 500.-

Badevaktkurs etter avtale.