Priser Bjugn

BILLETTER KJØPES HER;

https://orlandkultursenter.no/svomming/

Enkeltbillett:
Voksen: kr. 60.

Barn og ungdom opp til 15 år: kr. 40.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 40.-
Dusj og badstue: kr. 40.-

KLIPPEKORT SELGES I SVØMMEHALLEN, BETALES MED VIPPS 713978

Klippekort – 10 klipp:
Voksen: kr. 480.-
Barn/ungdom/student: kr. 320.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 320.-
Honnør: kr. 320.-

Klippekort – 20 klipp:
Voksen: kr. 960.-

Barn/ungdom/student: kr. 640.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 640.-
Honnør: kr. 640.-

KLIPPEKORT SELGES I SVØMMEHALLEN, BETALES MED VIPPS 713978

Årskort:
Voksen: kr. 1950.-
Barn/ungdom opp til 15 år: kr. 950.-

Studenter: kr 950,-

Honnør: kr 950,-

Utleie:

Utleie av svømmehall til lag og foreninger:

Pr time kr 880,00 

tillegg pr time for badevakt kr 550,00

Livredningsprøve pr time kr 550,00

Arrangement pr time kr 450,00

Badevaktkurs etter avtale.