Priser

Billetter kjøpes på nett, i skranke til kultursenter eller i Brekstad svømmehall:
https://orlandkultursenter.no/svomming/

Enkeltbillett:
Voksen: kr. 90.-

Barn og ungdom opp til 15 år: kr. 55.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 55.-
Dusj og badstue: kr. 60.-

KLIPPEKORT SELGES I SKRANKE TIL KULTURSENTERET

Klippekort – 10 klipp:
Voksen: kr. 750.-
Barn/ungdom/student: kr. 405.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 405.-

Klippekort – 20 klipp:
Voksen: kr. 1330.-
Barn/ungdom/student: kr. 785.-
Soldater i førstegangstjeneste: kr. 785.-

ÅRSKORT SELGES I SKRANKE TIL KULTURSENTERET

Årskort:
Voksen: kr. 2975.-
Barn/ungdom opp til 15 år: kr. 1540.-

Utleie:

Utleie av svømmehall til lag og foreninger:

Pr. time kr. 1220.-

tillegg p.r time for badevakt kr. 620.-

Livredningsprøve pr. time kr. 620.-

Arrangement pr. time kr. 530.-

Badevaktkurs etter avtale.